Kwaliteitslabel

Op dinsdagavond 25 september jl. is in goede samenspraak met alle initiatiefnemers besloten de Nederlandse Paarden Academie niet door te ontwikkelen. Het is nog niet het juiste moment en de juiste tijd. De voormalige werkgroep van de Nederlandse Paarden Academie gebruikt de tijd tot 1 december 2018 om alles af te ronden. Het initiatief loopt ten einde. Alle betrokkenen staan nog steeds met veel overtuiging achter de redenen waarom dit initiatief is opgericht, wellicht wordt dit in de toekomst door meer partijen in de sector gedragen en leidt dit dan wel tot een succesvol bestaan.

Voor meer informatie kunt u hier kijken: https://nederlandsepaardenacademie.nl/site/nederlandse-paarden-academie-stopt/

 

Opleidingen, cursussen en trainingen, hierna genoemd “opleidingen”, in de paardensector worden geïnventariseerd en samengebracht op het online portaal van de Nederlandse Paarden Academie (www.nederlandsepaardenacademie.nl). Opleidingen kunnen daarnaast door een (onafhankelijke) kwaliteitscommissie getoetst worden om in aanmerking te komen voor het kwaliteitslabel van de Nederlandse Paarden Academie.

Het label is een extra kwaliteitskeurmerk bovenop de andere kwaliteitsstandaarden waaraan publieke- of private opleidingen dienen te voldoen. Het laat zien dat een opleiding extra aandacht besteedt aan drie belangrijke speerpunten in de hippische sector; praktijkgerichtheid, klanttevredenheid en sectortevredenheid. Hiermee worden de eerste belangrijke stappen voor een samenhangend en kwalitatief opleidingsaanbod voor de paardensector gezet.

Voor meer informatie over het kwaliteitslabel van de Nederlandse Paarden Academie en de ontwikkeling hiervan kunt u kijken op ons YouTube Kanaal:

Klik hier voor de video

kijk minuut 12:46 t/m 17:00 Voor de reden van het opstellen van een kwaliteitslabel
kijk minuut 17:00 t/m 18:03 Voor de 3 criteria
kijk minuut 18:04 t/m 18:38 Hoe maken we de criteria meetbaar?
kijk minuut 22:34 t/m 23:16 Indicatoren kwaliteitslabel
kijk minuut 28:36 t/m 29:17 De drie criteria

—————————————————————————————————————————————————————————————–

In onderstaande handleiding wordt de certificeringsystematiek voor het kwaliteitslabel van de Nederlandse Paarden Academie toegelicht.

Klik hier voor de handleiding: kwaliteitslabel – Basisvoorwaarden & Stappenplan

Aanvraag:
Een opleider kan een aanvraag indienen voor een opleiding welke in aanmerking wilt komen voor het kwaliteitslabel van de Nederlandse Paarden Academie d.m.v. het aanvraagformulier. Hierbij moet de opleider ook aangeven of de opleiding al zichtbaar is op het online portaal (www.nederlandsepaardenacademie.nl), dit is een vereiste. Een voorbeeld van dit formulier is bijgevoegd in de handleiding. Het in te vullen formulier wordt na contact opgestuurd per mail. Neem contact op via: info@nederlandsepaardenacademie.nl.

Mocht de Nederlandse Paarden Academie onduidelijkheden hebben bij een aanvraag dan wordt er voor een nadere toelichting contact opgenomen met de persoon die de aanvraag heeft ingediend.
Een opleider kan maar één opleiding tegelijk aanbieden voor het traject tot het behalen van het kwaliteitslabel.

Dit traject is opgesplitst in 2 fases;
1. Voorwaardelijke toelating en voortraject.
2. Kwaliteitsbeoordeling en afronding.
De kosten voor deze fases zijn terug te vinden in de handleiding.

Dossier opstellen en bewijsstukken verzamelen:
Een opleider levert bewijstukken aan, waarin aangetoond staat of de opleiding voldoet aan de genoemde basisvoorwaarden terug te vinden in de handleiding.
Hierbij kijkt de Nederlandse Paarden Academie, naast het voldoen aan alle basisvoorwaarden, of alle aspecten ook binnen de kaders van de wet vallen.

Aan de hand van deze informatie kan de Nederlandse Paarden Academie beoordelen in welke mate een opleiding al is getoetst op kwaliteit, hoe dit gewaarborgd is en of een opleider kan starten met het opstellen van een dossier voor de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Paarden Academie.

Er zijn drie momenten per jaar waarop een opleider uiterlijk het dossier en de bewijsstukken, voor de kwaliteitscriteria, kan aanleveren.
Voor 2018 betreft dit de volgende data:
– 09-02-2018
– 30-04-2018
– 21-09-2018

Ervaringen:
Op dit moment zijn er twee opleidingen op de drie criteria (praktijkgerichtheid, sectortevredenheid en klanttevredenheid) door de kwaliteitscommissie positief beoordeeld.
Zij mogen het kwaliteitslabel voeren. Bent u benieuwd naar hun ervaring?
Kijk dan op ons YouTube Kanaal!

Klik hier voor de video

kijk minuut 29:16 t/m 31:35 De eerste twee opleidingen die getoetst zijn
kijk minuut 31:36 t/m 39:22 Uitreiking eerste twee kwaliteitslabels

Blijf op de hoogte

Wil je altijd het laatste nieuws over paardenopleidingen ontvangen? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.